FYSIOTERAPIA

 

 

- terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta
- terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut
- kuntoutujan aktivointi ja motivointi omatoimiseen terveydestään huolehtimiseen
- terapiaa, jossa hoidetaan sairauksista, onnettomuuksista tai vanhenemisesta seuranneita
   liikkumisvaikeuksia ja muita fyysisiä puutteita suorituskyvyssä
- käytetään myös esim. huippu-urheilussa suorituskyvyn parantamiseen
- on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää

Sairausvakuutus korvaa osan lääkärin määräämien tutkimusten ja hoitojen kustannuksista

 

- Kuntosaliohjelma istumatyöntekijöille -

  Mia Ahinko & Harriet Heikkilä